Ton Overmeire treedt terug als bestuurslid

Het bestuur is door Ton Overmeire geïnformeerd dat hij met ingang van 5 mei jongstleden zijn functie als jeugdvoorzitter heeft neergelegd. Drukke werkzaamheden – waaronder veelvuldig verblijf in het buitenland – maken het hem onmogelijk om de vele operationele taken die bij het jeugdvoorzitterschap horen zijns inziens optimaal uit te voeren. Het bestuur respecteert de

Continue Reading →