Als je lid wilt worden van VCC kun je daartoe per e-mail een verzoek indienen bij onze secretaris Karel Philipsen (secretaris@voorburgcc.nl). Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij je het aanmeldingsformulier krijgt. Na ondertekening van dat formulier bent je lid en bent je verplicht tot het betalen van de jaarlijkse contributie die eind februari automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

De contributie voor VCC in 2018 bedraagt (winter- en zomercontributie):

Categorie All-in
Senioren € 300
Eerste jaar senioren* overgangscontributie € 200
Dames T20 € 75
Dames 40 overs € 125
Dames beide competities € 175
Junioren, competitie spelend € 175
Junioren, niet competitie spelend € 50
Kennismakingscontributie junioren (1e jaars lid)** € 85
Niet spelend € 125
Donateur  >€ 50
*Om de overgang van junioren naar senioren niet al te groot te maken is er voor spelers/speelsters die van de junioren overgaan een tussenvorm gecreeerd. Dit geldt dus niet voor “oudere” senioren die voor het eerst lid worden!
**Om de drempel om cricket te proberen laag te houden, is gekozen voor een kennismakingscontributie. Dit is dus alleen bedoeld voor kinderen die cricket als sport willen proberen en daarom lid worden.

 

Het lidmaatschap van VCC loopt tot en met 31 december, mocht je op willen zeggen doe dit dan voor 15 februari van het volgende kalenderjaar, anders ben je over het nieuwe jaar ook contributie verschuldigd. Dit geldt ook voor mensen die overschrijving naar een andere club wensen aan te vragen. Rekeningnummer (IBAN): NL41 RABO 011 709 5001 t.n.v. Voorburg Cricket Club

Download  het opzegformulier dat je in moet vullen als je je lidmaatschap echt wilt beëindigen ;-(.

 

 

 

This content is also available in: enEnglish