Als je lid wilt worden van VCC kun je daartoe per e-mail een verzoek indienen bij onze secretaris Karel Philipsen (secretaris@voorburgcc.nl). Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarbij je het aanmeldingsformulier krijgt. Na ondertekening van dat formulier bent je lid en bent je verplicht tot het betalen van de jaarlijkse contributie die eind februari automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

De contributie voor VCC in 2017 bedraagt:

Categorie Zomer Winter All-in
Senioren € 275 € 50 € 315
Eerste jaar senioren overgangscontributie € 175 € 50 € 215
Dames € 75 € 25
Junioren € 150 € 50 € 190
Niet spelend € 125
Donateur  vanaf € 50
Kennismakingscontributie junioren € 50
Inschrijfgeld nieuwe leden € 35

 

De € 10,- korting voor het all-in lidmaatschap is geldig bij betaling voor 1 maart. Verder geldt er een 10% familiekorting (>2 leden binnen 1 familie wonend op hetzelfde adres). Het lidmaatschap van VCC loopt tot en met 31 december, mocht je op willen zeggen doe dit dan voor 15 februari van het volgende kalenderjaar, anders ben je over het nieuwe jaar ook contributie verschuldigd. Dit geldt ook voor mensen die overschrijving naar een andere club wensen aan te vragen. Rekeningnummer (IBAN): NL41 RABO 011 709 5001 t.n.v. Voorburg Cricket Club

Download  het opzegformulier dat je in moet vullen als je je lidmaatschap echt wilt beëindigen ;-(.

 

 

 

This content is also available in: enEnglish