Najaarsledenvergadering VCC op dinsdag 18 december

Agenda Algemene Ledenvergadering Voorburg CC d.d. 18 december 2018, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis aan de Groene Zoom 20 in Den Haag.

We hebben weinig stukken voor deze ALV. De notulen van de vorige vergadering (13 april 2018) en de voorlopige cijfers 2018 en de conceptbegroting 2019, staan hier. Deze pagina is te openen met het aan alle leden per email verzonden wachtwoord.

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
 2. Notulen ALV 7 april 2018
 3. ODI op VCC in 2020 en 2012, stand van zaken
 4. Accommodaties in 2019 en beschikbaarheid van de velden
 5. Bestuurswerk, verenigingswerk
  • Jeugdafdeling
  • Clubhuis
  • Vrijwilligerswerk
 6. Indicatieve cijfers realisatie 2018 en begroting 2019
 7. Technisch beleid
  • Senioren
  • Junioren
  • Dames
 8. Rondvraag, Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *