Aankondiging: 9 juli ALV (online)

Door de Coronacrisis en de daaropvolgende lockdown werd het onmogelijk de oorspronkelijk voor 17 maart geplande ALV te houden. Bovendien werden de zaken op dat moment zo onzeker dat het niet zinvol leek op dat moment over begrotingen en plannen voor 2020 te praten. Inmiddels zijn we ruim 2.5 maand verder, wordt er voorzichtig weer wat gecricket en is er enigszins zicht op de rest van 2020.

Het bestuur heeft daarom het voornemen op donderdag 9 juli om 20.oo uur alsnog de ALV te plannen. Een en ander zal “gewoon” in het vlubhuis plaatsvinden, tenzij de opkomst zo groot is dat dat niet verantwoord is. Het is daarom belangrijk je vooraf te registreren. De ALV zal

  • het vorige bestuur formeel decharge verlenen over het jaar 2019 (het blijde afscheid bewaren we nog even tot een moment dat we elkaar weer in levende lijve treffen)
  • het nieuwe bestuur installeren
  • de plannen voor 2020 inclusief begroting presenteren

Op de volgende manier willen we iedereen de kans geven om deel te nemen aan de ALV

  • de stukken zullen zoals gebruikelijk uiterlijk twee weken van te voren, d.w.z. 25 juni, worden gepubliceerd (op een beschermd deel van de website)
  • iedereen krijgt de kans schriftelijk vragen te stellen over deze stukken
  • deze vragen zullen op de ALV worden behandeld en de antwoorden zullen ook op het beschermde deel van de website worden gepubliceerd

We vertrouwen erop dat we op deze wijze toch met de leden kunnen blijven communiceren over de zaken die spelen op VCC en hopen op veel input van de zijde van de leden.

This content is also available in: enEnglish