Stukken ALV Voorburg Cricket Club d.d. 24 januari 2018

Agenda

  1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
  2. Beleidsnotitie VCC (bijlage 1)
  3. Voorstel tot aanpassing en verhoging contributie (bijlage 2 en 3)
  4. Rondvraag en sluiting

De oproep is tevens per e-mail naar alle leden worden verstuurd, inclusief bijlagen en een wachtwoord met de verwijzing naar een beveiligde Internetpagina waar ook alle stukken te vinden zijn.

Namens het bestuur van de Voorburg Cricket Club

Karel Philipsen
Secretaris

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *