Home » Algemeen » Stukken ALV Voorburg Cricket Club d.d. 24 januari 2018
Nieuws Algemeen

Stukken ALV Voorburg Cricket Club d.d. 24 januari 2018

Agenda

  1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
  2. Beleidsnotitie VCC (bijlage 1)
  3. Voorstel tot aanpassing en verhoging contributie (bijlage 2 en 3)
  4. Rondvraag en sluiting

De oproep is tevens per e-mail naar alle leden worden verstuurd, inclusief bijlagen en een wachtwoord met de verwijzing naar een beveiligde Internetpagina waar ook alle stukken te vinden zijn.

Namens het bestuur van de Voorburg Cricket Club

Karel Philipsen
Secretaris