Home » Nieuws » Algemene Leden Vergadering
Nieuws Junioren

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van VCC nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 11-11-11.

Aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Groene Zoom.

Wij verzoeken iedereen dringend om op tijd aanwezig te zijn.

 Agenda 

  1. Opening 
  2. Ingekomen stukken 
  3. Vaststellen van de notulen van de ALV 8 april  2011 
  4. Seizoen 2012  
  5. Samenstelling bestuur 
  6. Financiën / incassomoment vervroegen* 
  7. Jeugd 
  8. Rondvraag 
  9. Sluiting

 * Aangezien er in de maand maart veel uitgaven zijn stelt het bestuur voor om de contributie voortaan op 1 maart te incasseren.

 

Tags