Home » Nieuws » Algemene Leden Vergadering 5 april 2013
Nieuws

Algemene Leden Vergadering 5 april 2013

Algemene Leden Vergadering  Het bestuur van Voorburg Cricket Club nodigt u uit voor de ALV op 5 april 2013, aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Groene Zoom. Wij verzoeken iedereen dringend om op tijd aanwezig te zijn. Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Vaststellen van de notulen van de ALV 13-04-2012
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Jaarverslag van de penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Samenstelling bestuur De leden wordt voorgesteld het aantal bestuursleden voor 2013 vast te stellen op 6 personen, te weten: Voorzitter              Richard de Lange Secretaris              Dave Hardy Penningmeester       Guus Beekhof jr. Algemeen secretaris Mark Steffelaar Wedstrijdsecretaris  Balkumar Marthi Commissaris jeugd   Onno van Kessel
 9. Begroting 2013
 10. Benoeming kascommissie
 11. Seizoen 2013
 12. Rondvraag
 13. Sluiting