Home » Laatste nieuws » Algemene Ledenvergadering met vraagtekens en plannen
Laatste nieuws Nieuws

Algemene Ledenvergadering met vraagtekens en plannen

160408_ALVDe ledenvergadering op vrijdagavond 8 april werd door ruim twintig mensen bezocht. Behalve een aantal oude getrouwen was het goed te zien dat er ook wat nieuwe en jonge gezichten aanwezig waren. Een lage opkomst wordt soms gezien als een goed teken: kennelijk spelen er geen grote issues waar leden iets van (moeten) vinden. Echter na de minuut stilte ter nagedachtenis aan de vorige week overleden Frans de Leede bracht het bestuur wel degelijk een aantal punten naar voren dat voor de nodige discussie zorgde en waar het goed van is kennis te nemen. De begroting vond de goedkeuring van de ALV. Sommigen waren echter teleurgesteld dat het bestuur iets meer inteerde dan was beloofd en hun werd gevraagd dat volgend jaar, indien nodig, te compenseren. Daarbij kwam het verzoek om nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden. Ook werd opnieuw gevraagd te kijken naar de wijze van reserveren. Daarnaast leidde de vernieuwde discussie over het mogelijkerwijs in de winter bespelen van de velden door Voorburg Rugby Club tot soms zelfs emotionele betogen. Het bestuur heeft de vergadering uitgelegd dat er voor haar geen redenen zijn om anders naar de situatie te kijken dan vorig jaar, maar dat het een verzoek van de wethouder om te praten niet kan en wil weigeren. Die gesprekken volgen en de leden is beloofd om leden via nieuwsbrief en website op de hoogte te houden. Net zo verzochten de leden om de voorgang met betrekking tot de bespeling van Veld 2 (de grasvelden van Wilhelmus) via deze kanalen te melden. Deze week meldde de gemeente dat er pas op 11 juni op de grasvelden kan worden gespeeld i.v.m. onderhoud, volledig voorbijgaand aan de contractuele afspraken die er liggen. Er is inmiddels om een onderhoud met gemeente en stichting SBSW gevraagd, want de maand mei is -o.a. door de jeugdcompetities die dan volop aan de gang zijn- heel druk qua wedstrijden en we kunnen niet zomaar vijf weekeinden een veld missen.  Hier zaten bestuur en vergadering volledig op een lijn: de velden mogen best wat kosten (en dat doen ze ook!), maar de beschikbaarheid moet wel gegarandeerd zijn. Bestuurlijk waren er gelukkig geen vraagtekens: het bestuur nam afscheid van Guus Beekhof die drie jaar penningmeester is geweest. Hij werd door de voorzitter uitgebreid bedankt en kreeg van de vergadering een groot applaus voor bewezen diensten. De benoeming van zijn opvolger, Geert Rutgers, werd met instemming begroet, net als de toevoeging van een zevende lid aan het bestuur in de persoon van Floris van Hoogdalem, die zich met materialen en evenementen zal gaan bezighouden. Ook waren er weinigen (om niet te zeggen geen) die hun vraagtekens zetten bij de benoeming van Lex Nijhuis tot Lid van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor alles op en rondome het graswicket. De voordracht werd door iedereen unaniem aangenomen. Bij het sluiten van de vergadering rond 22.00 uur meldde voorzitter Richard de Lange dat hij zijn  laatste jaar als voorzitter ingaat en er na 7 jaar bestuurswerk mee op zal houden.  Aan de vereniging om een opvolger te vinden. Maar eerst gaan we kijken hoe de op de vorige ALV bekrachtigde route met  extra aandacht voor training. coaching en prestaties, met een clubhuismanager en meer activiteiten op en rond het veld tot een succesvol en plezierig 2016 gaat leiden!