Home » Nieuws » Algemene Najaars Ledenvergadering VCC 22 november 2013, 20.00 uur
Nieuws

Algemene Najaars Ledenvergadering VCC 22 november 2013, 20.00 uur

examenHet bestuur van Voorburg Cricket Club nodigt u uit voor de ALV op 22 november 2013, aanvang 20.00 uur in het clubhuis aan de Groene Zoom. Wij verzoeken iedereen dringend om op tijd aanwezig te zijn. Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Vaststellen van de notulen van de ALV 5 april 2013 4. Samenstelling bestuur

Tussentijds aftredend is Dave Hardy. In zijn plaats stelt het bestuur voor Coen van Hoogdalem te benoemen als secretaris. Verder wordt Alie Hard voorgesteld als Jeugdvoorzitter; Onno van Kessel blijft in het bestuur als Algemeen Commissaris.

5. Financiële update 6. Nieuw Contributiehuis (zie bijlage Contributie 2014) 7. Bardienst ouders jeugdleden

Het bestuur stelt voor om ook ouders van jeugdleden te verplichten maximaal 2x per jaar een bardienst te draaien.

8. Seizoen 2014 9. Rondvraag 10. Sluiting