Home » Laatste nieuws » Alternatieven gezocht voor VRC
Laatste nieuws Algemeen

Alternatieven gezocht voor VRC

rugby-kidsGisteren hebben we van de gemeente bericht gehad dat ze: “de komende tijd alternatieve scenario’s gaan uitwerken en op zoek gaan naar de kansen en mogelijkheden om VRC binnen de gemeente een goede locatie te geven. Deze alternatieven moeten vergeleken kunnen worden met het huidige scenario van inhuizing van VRC op het cricketveld.  […]. 

Wij informeren jullie voor het einde van het jaar over de stand van zaken (wat loopt er, planning, etc) en in de tussentijd bespreken we met de betrokken partijen alternatieve opties.”

Dit als gevolg van de vergadering van de commissie MA op donderdag 3 november -waar ook VCC heeft ingesproken- waarin de commissie unaniem heeft aangegeven dat zij het wenselijk vindt dat rugby een plek krijgt in Leidschendam-Voorburg, maar waarin de commissie ook in meerderheid uitgesproken heeft dat inhuizing bij VCC geen duurzame oplossing lijkt.

Dat betekent voor VRC een nog wat langere periode van onzekerheid, maar ook uitzicht op een oplossing die uiteindelijk ook voor hen volwaardig en toekomstbestendig is. En dat verdienen ze ook. Daar waar mogelijk en nodig zal VCC behulpzaam zijn in het faciliteren van VRC om in elk geval deze winter goed door te komen. Tevens zullen we gesprekken gaan initiëren met Wilhelmus om te kijken of we hen kunnen helpen met het beschikbaar stellen van het hoofdcricketveld voor de jongste voetbaljeugd om ook aan de wens van de gemeente (en die van VCC!) tegemoet te komen dat het veld ook de vijf wintermaanden beter wordt benut.