Home » Bestuurlijk » ALV met diverse nieuwe gezichten
Nieuws Bestuurlijk

ALV met diverse nieuwe gezichten

Op donderdagavond 9 juli hield de vereniging de voor 17 maart geplande ALV die door de Coronacrisis moest worden uitgesteld. Of beter, we hadden de GMM (General Members Meeting), omdat er besloten was dat de voertaal Engels zou zijn, waarbij een ieder die zich daar niet comfortabel bij voelde ook in het Nederlands zijn of haar zegje mocht doen (overigens onderaan deze pagina staat een knop waarmee dit artikel ook in het Engels te lezen is).

Dat resulteerde in een zeer gemengd gezelschap van aanwezigen en het deed het bestuur in elk geval genoegen niet alleen de “usual suspects” te zien, maar ook vele first-timers. En in een vereniging die veelvuldig het woord inclusiviteit in de mond neemt, past het ook de communicatie aan te passen, zodat iedereen mee kan doen, mee kan denken en mee kan luisteren. Al met al waren er zo’n 35 mensen (zo’n 15% van de spelende leden als we de junioren meerekenen) aanwezig: dat paste met 1.5 meter afstand net zo’n beetje in het clubhuis.

Het nieuwe gezicht betrof natuurlijk ook het bestuur, dat m.u.v. Geert, Maarten en Floris vier nieuwe (of nieuwe oude) gezichten telt: Kobus Nel (voorzitter), Richard de Lange (vice-voorzitter), Johan Polet (secretaris) en Victor van Koolwijk (accommodatie). Zij werden voorgesteld en -naast de nodige fromaliteiten- werd er een aantal plannen uit de doeken gedaan:

  • Karel Philipsen ontvangt zijn certificaat bij de benoeming tot Lid van Verdienste

    Het oude bestuur werd bedankt voor het leiden van de club in de afgelopen jaren. Met oud-voorzitter Jos Jochemsen was eerder in de week al een Zoom-gesprek geweest waarin de dank werd uitgesproken voor nos eens drie jaar voorzitterschap (nadat hij dat eerder van 1988-2002 al had gedaan). In persoon werd er afscheid genomen van Willem Ligtenstein en Karel Philipsen, waarbij de laatste onder luid applaus to Lid van Verdienste van de vereniging werd benoemd (Willem was dat al overigens). Deze dankzegging ging gepaard met de decharge van het oude bestuur verleend door de vergadering voor het gevoerde beleid.

 

  • Het nieuwe bestuur is bezig met het opstellen van een strategie voor 2020-2025 en vertelde over dat proces, de opbrengsten tot nu toe en de volgende stappen. Dat plan zal voortbouwen op de input van de leden over wat zij vinden waar VCC voor staat: inclusief, competitief, respectvol/sportief, toegewijd en plezier.
  • Dat betekent natuurlijk dat iedereen lid kan worden en dat we willen dat iedereen zich thuisvoelt bij VCC. Tegelijk betekent lid worden van VCC dat je onderdeel gaat uitmaken van een familie. Een vereniging waar je niet alleen neemt, maar waar je ook graag iets voor doet. Lid zijn is niet vrijblijvend. Het bestuur is daarom ook vast voornemens meer operationele zaken in commissies te organiseren en meer mensen betrokken te krijgen in deze commissies.
  • Een speerpunt voor het nieuwe bestuur is de realisatie van een indooraccommodatie op ons terrein, waardoor er 365 dagen per jaar cricket kan worden gespeeld. In een presentatie over deze indooraccommodatie werd er verder ingegaan op hoe zoiets eruit kan gaan zien, wat daarvoor nodig is (in geld, in structuur), welke hobbels er nog moeten worden genomen en wat de verwachte tijdslijn is voor de realisatie (eind 2020).

De ALV presentatieslides en de presentatie over de indooraccommodatie zijn te vinden op de beveiligde website waar ook alle andere stukken stonden. Leden hebben daarvoor eerder al een wachtwoord toegezonden gekregen.