Home » Barrooster

Barrooster

Zoals op de ALV afgesproken werken we dit jaar met toedeling van shifts aan de teams. Op deze pagina staat het overzicht van de diensten die elk team verondersteld wordt te draaien. We hebben globaal de volgende indeling:

  • Voor thuiswedstrijden van het eerste (vaak met nog een andere wedstrijd op veld 2 of 3)
    hebben we diensten met dubbele bezetting in de middag en vooravond;
  • Voor dubbele thuiswedstrijden van de lagere teams hebben we dan enkele bezetting;
  • Op zondagen is er afstemming tussen de jeugdcommissie en het thuisspelende seniorenteam;
  • Als er een enkele thuiswedstrijd is, kan de bar dicht als er gespeeld wordt en dan is het ontvangende team verantwoordelijk voor ontvangst, lunch, drankje na en openen en sluiten.

Per team komen we zo tot twee of drie diensten. Het is aan de captains en het team (en aan de jeugdcommissie met de teammanagers) om te bepalen wie welke dienst draait. De captain/ jeugdcommissie kan uiteindelijk spelers/ouders van jeugdleden aanwijzen voor een dienst.

Afkopen van een dienst kan ook tegen een bedrag van € 50,-. Dat kan bij de captain bekend worden gemaakt. Wie niet verschijnt op een aangewezen dienst krijgt een boete van € 100,- en kan pas weer spelen als die boete voldaan is.

In de bar zijn overal aanwijzingen voor gebruik van apparatuur – in beide crickettalen. Openen en sluiten van de accommodatie wordt per speeldag geregeld.

We doen een dringend beroep op onze spelers dan wel hun ouders om deze diensten te draaien. Het mag niet zo zijn dat andere leden –en dan vaak bestuursleden– nog meer diensten moeten draaien omdat leden hun plichten verzaken.