Home » Laatste nieuws » Belangen VCC v.w.b. beschikbaarheid Veld 2 niet serieus genomen
Laatste nieuws

Belangen VCC v.w.b. beschikbaarheid Veld 2 niet serieus genomen

Het bestuur heeft vandaag vernomen dat ondanks alle afspraken die zijn gemaakt de Stichting Beheer Sportvelden Westvliet (SBSW, de Stichting die namens de gemeente gaat over de verhuur van de velden waar tijdens het voetbalseizoen Wilhelmus op speelt) zijn afspraken niet kan nakomen en Veld 2 pas op 11 juni vrijgeeft voor bespeling van cricket. Het moge duidelijk zijn dat we bijzonder teleurgesteld zijn in de wijze waarop met onze belangen wordt omgegaan.

Er is na de eerste aanduiding op 7 april dat de velden pas op 11 juni vrij zouden worden gegeven, veel en vaak overlegd geweest. Er werd begrip getoond voor de situatie, en VCC en SBSW zijn samen een nieuw schema overeengekomen, waarbij we langer op Veld 2 konden spelen, maar waarbij we dan ook een week later dan contractueel vastgelegd (tweede weekeinde van mei) op de velden terecht zouden kunnen.

Vanochtend bleek dus dat al dat overleg voor niets is geweest. We worden simpelweg terugverwezen naar de afspraak van 7 april. Je moet maar durven.

We zullen ons best gaan doen om voor de teams die het betreft, een passende oplossing te vinden. Het moge duidelijk zijn dat we de te betalen veldhuur zullen herzien op basis van de beperkte beschikbaarheid en gederfde barinkomsten. Liever hadden we gewoon Veld 2 gehad.

Tags