Home » Algemeen » Over bespelen van veld door VRC
Laatste nieuws Algemeen

Over bespelen van veld door VRC

In de lokale pers heeft de motie met betrekking tot de Voorburgse Rugby Club al veel aandacht gehad. Het bestuur volstaat hier met de volgende mededeling.

Gemeenteraad: VRC naar de Star

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft in haar vergadering van dinsdag 31 oktober uitgesproken dat de Voorburgse Rugby Club een eigen, tijdelijk onderkomen moet krijgen aan De Star. De besluitvorming over de huisvesting van de rugbyers kwam in stroomverstelling nadat er eerder in oktober door raadsleden over was gesproken bij een politiek sportcafé.

Eerder had de wethouder voor Sport het voornemen om VRC op de accommodatie van Sparta en VCC te huisvesten. Hiertegen hebben de besturen van de Stichting Multifunctionele Sportvoorziening Westvliet, Sparta en VCC schriftelijk bezwaar gemaakt bij Burgemeester en Wethouders. Een afschrift van deze brief werd gezonden aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Afgelopen vrijdag zonden B&W een brief aan de gemeenteraad dat zij bij het besluit bleven. Vervolgens spraken zowel VRC, Sparta als VCC in bij de gemeenteraadsvergadering  op dinsdag 31 oktober. Aan het einde van deze vergadering sprak een zeer grote meerderheid van de gemeenteraad zich uit voor een eigen, tijdelijke huisvesting van VRC aan De Star.