Het nieuwe bestuur stelt zich voor

  Kobus Nel Waarnemend voorzitter Ik ben geboren en ging naar school in Bellville, een buitenwijk van Kaapstad in Zuid-Afrika. Al op jonge leeftijd hield ik van balsporten en speelde enthousiast cricket, rugby en tennis op school. Mijn ‘carrière’ van cricket piekte waarschijnlijk een beetje vroeg toen ik in het Western Province U13-team speelde met

Continue Reading →

Johan Polet nieuwe secretaris

Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat Johan Polet bereid is gevonden om Karel Philpsen op te volgen als secretaris in het bestuur. Daarmee is het bestuur weer op volle sterkte. Johan is vader van Donna (VCC dames, VCC U17 en Dutch Lioness) en Jonathan (VCC U13) en is als jurist werkzaam bij Simmons

Continue Reading →

Incasso aankondiging

Eind maart zal, net als in voorgaande jaren, de contributie worden geincasseerd. We verwachten dat de maatregelen tegen verdere verspreiding van Corona effectief zullen zijn zodat we in april weer kunnen cricketen. Geert Rutgers Penningmeester VCC

Nieuwe bestuursleden

Wat aanstaande dinsdag formeel een feit had moeten worden, is inmiddels bekrachtigd zonder het doorgaan van de ALV. De leden hebben daar separaat bericht over gehad. Met onmiddellijke ingang treden Kobus Nel (vice-voorzitter), Victor van Koolwijk (bestuurslid accommodatie) en Floris de Lange (wedstrijdsecretaris) toe tot het VCC bestuur. Tevens treden Jos Jochemsen (voorzitter), Karel Philipsen

Continue Reading →

Verslag najaarsledenvergadering KNCB 14 december 2019

Zaterdag 14 december was het de beurt aan de KNCB voor zijn najaarsvergadering. Voor VCC kwamen een paar belangrijke punten aan de orde: de internationale wedstrijdkalender (met een paar mooie interlands op ons veld), hoe in het licht van de competitie om te gaan met de VCC’ers die geselecteerd worden en vooral hoe voor een

Continue Reading →

Terugblik ALV 26 november 2019

De harde kern van bijna 30 leden was die dinsdag naar ons veld gekomen om de resultaten van 2019 te bespreken en een blik vooruit te werpen.  Er was aan beide zijden van de bestuurstafel tevredenheid met de resultaten, zowel speltechnisch als financieel en organisatorisch. Titels, consolidatie eerste in de Topklasse, nog meer VCC’ers die

Continue Reading →