VCC gaat voor 365 dagen cricket!

Twee weken geleden is de aannemer begonnen met het verwijderen van de oude “netten”, inmiddels zijn alle grondwerkzaamheden gedaan om de nieuwe indoorhal de komende weken te realiseren. Na een proces dat allerlei hobbels kende (vergunningen, subsidie-aanvragen, verzekeringen enz.) is nu in gang gezet waar al een tijd van werd gedroomd: de bouw van nieuwe

Continue Reading →

VCC sluit seizoen af met grootse familiedag

Om het wat bekorte seizoen -dat eigenlijk pas op 1 juli echt begon- toch heel goed af te sluiten werd er onder impuls van Barbera Boissevain en José de Leede op vrijdagmiddag 17 september een familiemiddag georganiseerd. Vanaf 17.00 uur werd door families tegen 8-a-side tegen elkaar gespeeld. En als je geen De Leede heette,

Continue Reading →

Update COVID-19 maatregelen 16 juli

Net zoals iedereen is ook het VCC Bestuur bezorgd over de snel oplopende COVID-19 besmettingscijfers. Daarom graag aandacht voor de volgende aangescherpte maatregelen vanuit NOC*NSF/KNCB: Al het publiek bij sportwedstrijden moet een zitplaats hebben; Maximaal 66% van de beschikbare ruimte mag gebruikt worden om publiek te placeren; Wedstrijden of evenementen waarbij publiek minder dan 1,5

Continue Reading →

Corona regels per 5 juni

Jeugdcompetitie  De jeugdcompetitie van U9 tot en met U17 mag vanaf 6 juni weer van start. De KNCB heeft het schema voor dit eerste competitie weekend al per email gedeeld met (wedstrijd)secretarissen en jeugdcoördinatoren. Bij de opzet van de competitie is rekening gehouden met zo klein mogelijke reisafstanden tussen de clubs onderling. Toeschouwers zijn nog

Continue Reading →

In memoriam Jan Willem Schuijtvlot

Het bestuur van Voorburg CC heeft met leedwezen kennis genomen van het onverwachte overlijden van Jan Willem Schuijtvlot op 11 mei jongstleden. Jan Willem Schuijtvlot (64 jaar) heeft zich jarenlang ingezet voor het bevorderen van het recreatieve en met name het jeugdcricket in Nederland. Als voorzitter van de cricketafdeling van Concordia Delft is hij erin

Continue Reading →