Convocatie najaars ALV dinsdag 26 november (update, nu incl stukken)

Het bestuur nodigt de leden uit voor het bijwonen van de Najaars ALV op dinsdag 26 november. Aanvang om 20.00 uur in ons clubhuis.
De stukken voor deze vergadering kunt u downloaden op een speciaal beveiligde pagina die met behulp van het per email verzonden wachtwoord te openen is.

1. Opening door de Voorzitter
2. Ingekomen stukken

  • Berichten van verhindering
  • Afgegeven stemmachtigingen
  • Overige

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 12 april 2019 (hier)
4. Mededelingen van het bestuur
5. Raming Financiën 2019 (hier)
6. Wijziging bestuur

Aftredend  is Floris van Hoogdalem.

7. Nieuwe organisatorische opzet bestuur en commissies
8. Accommodatie
9. Technisch beleid
10. Jeugdafdeling, Damescricket
11. Vooruitblik op het komende seizoen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Toelichting op de agenda (hier)