Home » Junioren » Cricket ontwikkelingsplan voor jeugd
Junioren

Cricket ontwikkelingsplan voor jeugd

Een van de eerste tastbare acties is de benoeming van 2 Regional development Officers (zie artikel op KNCB website) Aan dit plan is door velen gewerkt. Tim Bett verdient daarbij speciale vermedling voor de tijd en moeite die hij erin heeft gestoken om een en ander te ontwikkelen.

Een van de eerste tastbare acties is de benoeming van 2 Regional development Officers (zie artikel op KNCB website) Aan dit plan is door velen gewerkt. Tim Bett verdient daarbij speciale vermedling voor de tijd en moeite die hij erin heeft gestoken om een en ander te ontwikkelen.

Verder zal er een speciaal programma worden opgestart met het twee-talig onderwijs (TTO). Een van de regionale cricketdagen voor deze middelbare scholieren zal op VCC worden gehouden. Ook het primaire onderwijs zal worden bezocht, en de cricket-clinics zullen worden opgevolgd door de cricketverenigingen in de buurt. Tenslotte zullen intiatieven zoals vorig jaar al door VCC ontplooid, ook de komende jaren en breedschaliger navolging krijgen. verenigingen wordt gestimuleerd cricketweken te organiseren en regionaal zullen er competities worden gespeeld die veel weghebben van de Haagse Cricket Cup zoals die vorig jaar door de U14 en U16 teams VCC, Quick en HCC werd verspeeld.