Home » Bestuurlijk » De laatste stand van zaken: ook senioren mogen weer crickettrainen
Bestuurlijk

De laatste stand van zaken: ook senioren mogen weer crickettrainen

De overheid heeft besloten niet-contact sporten (tennis, golf, maar ook cricket natuurlijk) toe te staan voor alle leeftijden. Net als bij de junioren van 13-18 jaar moeten daar wel algemen en sportspecifieke regels voor in acht worden genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat betekent o.a. dat we voorlopig (en zoals het er naar uitziet het hele seizoen) ons moeten beperken tot training en onderlinge oefenpotjes. Verder geen toegang voor bezoekers, geen clubhuis, douches enzovoort.

Er wordt  nu hard gewerkt aan protocollen en schema’s en goedkeuringen. Als die er zijn zullen die zo spoedig mogelijk worden gedeeld. Het is niet back-to-normal, maar wel meer dan sommigen in april hadden gedacht. Hoe groot het plezier desondanks kan zijn, bleek deze week al tijdens de juniorentrainingen. We verwachten vanaf 18 mei ook weer met seniorentrainingen te kunnen beginnen.