Home » Nieuws » De opbrengst van de brainstorm sessie en Next Steps
Nieuws

De opbrengst van de brainstorm sessie en Next Steps

Het bestuur heeft de opbrengst van de ledenavond in de bestuursvergadering besproken. Op een beveiligde pagina treffen jullie het verslag aan, de power-point uit de inleiding en een link naar het filmpje over de verenigingscultuur (het bijbehorende wachtwoord is per e-mail aan de leden toegestuurd). We hopen dat we met dit verslag recht doen aan de inbreng van de aanwezig leden.  Die is zeer op prijs gesteld. We hebben als bestuur het volgende tijdpad voor ogen:

  • Reacties op dit verslag en verdere suggesties zijn altijd welkom. Dat kan natuurlijk in gesprekken op het veld. Het kan ook en wellicht ook beter schriftelijk door een mail naar secretariaat@voorburgcc.nl  De uiterste termijn is 1 juli.
  • Wij hebben met de net benoemde Jeugdraad verder overleg over hun suggesties voor de korte en lange termijn. Dat willen we ook in de eerste week van juli afronden.
  • Er komt  begin juli een financieel overzicht met de realisatie van de eerste helft van het seizoen 2015 en een verdere uitwerking van de ontwikkeling van het eigen vermogen van de club tussen 2015 en 2018. Dat dient als basis voor mogelijke investeringen.
  • In het najaar willen we op een extra ALV het plan voor de periode 2015-2020 voorleggen aan de leden. Elementen van dat plan zullen we al eerder informeel met leden bespreken. Dat kan dus ook andersom.  Voor uitvoering van die plannen – en er zijn veel nuttige suggesties gedaan – hebben we leden nodig die daar met ons aan willen werken. Dat zal vast onderdeel van die gesprekken worden.

Wij zijn door die avond en de reacties in het afgelopen weekeinde gesterkt in onze opvatting dat we met dat plan en de betrokkenheid van veel leden kunnen werken aan VCC op weg naar 2020: een bloeiende club met heel veel   sportieve en sociale activiteiten in winter en zomer; met een technisch beleid gericht op versterking van training en coaching voor alle leden; met een eerste dat door de eigen jeugd gedragen bij de beste 10-15 teams van het land hoort;  op de beste cricketaccommodatie van het land; met een strakkere en meer professionele organisatie. Een club waar we door verenigen en verbinden het draagvlak voor deze ambities kunnen vergroten.