Home » Documenten ALV 27 maart 2015

Documenten ALV 27 maart 2015

Documenten n.a.v. de vergadering

  Doucmenten voor de veragdering:

Toelichting:

Na 18 jaar zijn de statuten en het Huishoudelijk Reglement van VCC aan een opfrisbeurt toe. De voornaamste reden hiervoor is de noodzaak om internet en e-mail formeel als belangrijkste communicatiemiddelen met de leden in te voeren, in plaats van de inmiddels in onbruik geraakte (aangetekende) brief, advertentie, schriftelijke oproep dan wel fysieke terinzagelegging.
Naast enkele onbelangrijke punten (zoals het ophouden te bestaan van de gemeente Voorburg) is tevens gebruik gemaakt van de gelegenheid om het volgende aan te passen:
  • Het jeugdlidmaatschap is in lijn gebracht met de leeftijdsgrenzen die de KNCB hanteert (d.w.z. tot en met U19).
  • Opzeggen van het lidmaatchap is volgens de feitelijk al geldende praktijk nu mogelijk tot 15 februari van het lopende jaar de periode waarna schorsing vanwege een betalingsachterstand ingaat, is verruimd van 2 naar 3 maanden. Dit betekent dat bij een betaaldatum van 1 maart schorsing nooit voor 1 juni zal kunnen ingaan.
  • Het stemrecht van minderjarige jeugdleden is verduidelijkt: zij hebben zelf geen stemrecht, maar hun wettelijke vertegenwoordigers wel. Ouders van jeugdspelers hebben daarom ook expliciet het recht om ledenvergaderingen bij te wonen. Juridisch was dat al zo, maar het is nu boven elke twijfel verheven door het statutair vast te leggen.
  • Bestuursleden kunnen niet langer dan 8 jaar achter elkaar in functie blijven. Hierna dienen ze voor minimaal 3 jaar af te treden, om ander bestuurders, nieuwe ideeen en nieuw beleid een kans te geven.
Voor een statutenwijziging is in principe een tweederde meerderheid van alle leden nodig. Aangezien het onwaarschijnlijk is dat deze op 27 maart wordt gehaald, simpelweg omdat de meeste leden naar verwachting niet aanwezig zullen zijn, zal het bestuur in dat geval de mogelijkheid benutten om binnen enkele weken een nieuwe ALV uit te schrijven, waarbij dan een tweederde meerderheid van de wel aanwezige leden voldoende zal zijn.