Home » Nieuws » Doe mee met de WK Pool!
Nieuws

Doe mee met de WK Pool!

ICC_Cricket_World_Cup_Trophy1Vul uw voorspellingen in voor de WK Pool !

[English version]

1. Voorspel de uitslagen van de wedstrijden in de groepsfase. Een correcte uitslag levert 30 punten op. Bij een tie krijgt niemand punten.

2. Vanaf de kwartfinale  wordt alleen voorspeld wie doorgaat naar de volgende ronde. Punten hiervoor zijn:

  • correcte kwartfinalist: per correct land 30 punten
  • correcte halve finalist:per correct land 40 punten
  • correcte finalist: per correct land 50 punten
  • correcte wereldkampioen: 75 punten

3. Daarnaast worden per land 2 spelers gekozen die ook punten kunnen scoren voor de deelnemer.

4. De spelers (op basis van de voorlopig definitieve selecties voor de CWC 2011) zijn verdeeld in vier verschillende categorieën, te weten: Batsmen, Bowler, Allrounder en Wicketkeeper.

5. Per gespeelde wedstrijd kunnen de door jou geselecteerde spelers de volgende punten voor je scoren. Als de speler niet in actie komt krijg je helaas geen punten. Voor elke vang die genomen wordt door de gekozen speler krijg je 2 bonuspunten. Vervolgens gelden de volgende bonussen en strafpunten, aan de hand van de categorieën bij punt 4 genoemd:

A: Geselecteerden in de categorie Batsmen:

Voor iedere 5 runs boven een score van 30 runs:            1 bonuspunt
Batsman die not out blijft met meer dan 30 runs             1 bonuspunt

De totale punten worden verdubbeld bij een century van deze batsman.

Een voorbeeld: Tendulkar scoort 110 not out. Hij krijgt 16 punten ivm iedere 5 runs boven de 30 (110-30=80, 80/5 = 16), 1 punt voor not out. Totaal 17 punten, welke met 2 worden vermenigvuldigd voor de century. Dus in totaal 44 punten. Punten voor Catches tellen niet mee in de verdubbeling.

Strafpunten. Scoort een batsman minder dan 30 runs dan krijg je een strafpunt. Scoort een batsman minder dan 20 runs dan weer een strafpunt, minder dan 10 runs weer een strafpunt en als hij voor 0 gaat dan krijg je nog 3 strafpunten erbij, dus voor 0 betekent 5 strafpunten. De strafpunten tellen niet als de batsman niet in actie is gekomen of als hij not out blijft of retired gaat.

B: Geselecteerden in de categorie bowler:

  • Voor ieder genomen wicket : 2 bonuspunten
  • Voor een 5 wicket-innings wordt de totaalscore verdubbeld. 
  • Bij een hattrick en/of een 10-wicket innings worden de punten verviervoudigd.

Strafpunten. Bij een economy rate van de bowler van meer dan 5 worden drie strafpunten gegeven. Een voorbeeld: Steyn neemt 5 wickets maar heeft een economy rate van meer dan 5 per over.  Hij scoort 10 (5 wickets x 2 punten) – 3 (meer dan 5 per over) = 12 punten, vermenigvuldigd met 2 voor een 5-wicket innings is totaal 24 punten. Catches tellen niet mee in de verdubbeling.

C: Allrounders: Voor allrounders gelden zowel de bonussen en strafpunten van batsmen als van bowlers. Vermenigvuldigingsfactoren worden apart per batting- en bowlingperformance berekend.

D: Wicketkeepers: De bonussen en strafpunten van batsmen gelden voor wicketkeepers. Voor een catch of stumping verdient een wicketkeeper 4 punten. Bij een totaal van 5 catches/stumpings of meer verdubbelt het aantal punten.

6. Voor het berekenen van de punten voor spelers zijn de scorekaarten op de BBC-website leidend.

7. De inleg bedraagt € 10 en dient overgemaakt te worden voor 22 februari op rekeningnummer 96.77.76.902 tnv Club van 100 te Leidschendam.

8. De deelnemer die eerste staat na de groepsfase wint € 50.

9. De eindwinnaar krijgt 30% van de totale pot (bij ex aequo worden de prijzen evenredig verdeeld over de winnaars).
De 2e plaats krijgt 10% en de 3e plaats krijgt 7% van de totale pot.

Het geld dat overblijft (circa 50% van de inleg) gaat naar de club van 100 en wordt dus gebruikt om het jeugdcricket bij VCC te promoten.

10. Daarnaast zijn er ook nog een tiental bonusvragen; deze leveren 20 of 30 punten op voor een correct antwoord of -indien niemand een correcte voorspelling heeft gedaan- 15 of 10 punten voor de beste benadering van het goede antwoord. Deze punten tellen pas aan het einde mee voor de TOTAALscore, ook als enkele vragen voor het eind van het toernooi reeds bekend zijn.

11. De winnaar is degene met de hoogste totaalscore.

12. De Pool is in principe opengesteld voor eenieder die mee wil doen en deze Pool onder ogen krijgt.

13. De digitaal ingevulde pool dient uiterlijk vrijdag 18 febuari om 22.00 uur te zijn aangekomen bij de organisator. Check de website of je deelname is aangekomen.

14. In het geval van discussiepunten of onduidelijkheden beslist de WK-pool-organisator.

(Met dank aan Jeroen van Wolferen van Kampong!)


Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar wel gediscussieerd, uiteraard aan de bar van VCC!

Namens de ‘De Gróte VCC WK pool!’-commissie,

Mike Vroom (getalletjes),
Harold Vogelaar (techniek),
wkpool@voorburgcc.nl

Tags