Home » News » ALV / General Members Meeting zaterdag 19 november
Laatste nieuws News

ALV / General Members Meeting zaterdag 19 november

General Members Meeting / Algemene Leden Vergadering

The Board of Voorburg Cricket Club kindly invites you to the GMM on Saturday November 19, 2022, at 4 pm.
Het bestuur van Voorburg Cricket Club nodigt u uit voor de ALV op zaterdag 19 november 2022,
aanvang 16.00 uur.

Agenda

1. Opening and setting the agenda / vaststellen agenda
2. Documents received / Ingekomen stukken
3. Setting the minutes of the AGM of April 7, 2022 // Vaststellen van de notulen van de ALV van 7 april 2022 
4. Composition of the board 2023 / samenstelling bestuur 2023
5. Financial update season 2022 / Financiële update seizoen 2022
6. Updates on plans for season 2023/ plannen voor 2023
7. Proposal for the membership fees season 2023 / voorstel contributies seizoen 2023).
8. Any other business / Rondvraag
9. Closing / Sluiting

Leden krijgen tijdig een email met een link naar een passwoord-beschermede website waar de stukken van de vergadering te vinden zijn. Members will be notified when the relevant documents are available. They will be put on a password-protected website.

This content is also available in: Nederlands

Wil je Cricket eens proberen?

VCC Indoorfaciliteit

VCC op Instagram

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.