Home » Laatste nieuws » Gemeente op voorhand niet overtuigd van bezwaren VCC tegen inplaatsing rugby
Laatste nieuws

Gemeente op voorhand niet overtuigd van bezwaren VCC tegen inplaatsing rugby

RaadszaalLVAfgelopen vrijdag 17 juni heeft het bestuur met de gemeente, de Stichting Multifunctionele Sportvoorziening Westvliet (StMSW, die namens de gemeente het hoofdveld, de atletiekbaan en het clubhuis beheert) en de Voorbugse Rugby Club (VRC) om tafel gezeten. Daarbij hebben wij onze notitie van 6 pagina’s en 3 bijlagen toegelicht door in verkorte vorm uit de doeken te doen waarom het financieel en infrastructureel niet haalbaar is om VRC in te huizen. De gemeente is daar op voorhand niet van overtuigd. Men wil een externe adviseur laten beoordelen of onze bezwaren gegrond zijn. Het bestuur zal zich de komende week beraden of het die weg in wil slaan.