Home » Nieuws » Help
Nieuws

Help

Help ons om een tweetal bestuursfuncties te vervullen!help

Please help out filling two vacancies in the Board!

Sinds de afgelopen najaarsvergadering is het bestuur onderbemenst. Wouter Steffelaar (voorzitter) heeft effectief zijn taken neergelegd en ook Dave Hardy (wedstrijdsecretaris senioren) is er na jaren van dienst mee opgehouden. Dat betekent dat de werkdruk voor de overige bestuursleden behoorlijk is toegenomen. We zijn dan ook naarstig op zoek naar opvolgers en roepen een ieder die VCC een warm hart toedraagt dan ook op zich te melden om te kijken of zij een van de vacatures op zouden kunnen vullen of dat zij ideeen hebben hoe zij op een andere manier een steentje bij kunnen dragen. Reacties graag aan jeugdcommissie@voorburgcc.nl (Richard de Lange) of algemeensecretaris@voorburgcc.nl (Mark Steffelaar). Since the Annual Meeting in Novmeber VCC is effectively without president and a coordinator for the senior teams. Both Wouter Steffelaar (Chairman) and Dave Hardy (Chairing the Seniors Committee) stepped down from their post. If you would be willing to help out in some way or the other please respond to jeugdcommissie@voorburgcc.nl (Richard de Lange) or algemeensecretaris@voorburgcc.nl (Mark Steffelaar)

Tags