Home » Nieuws » Impressie ALV 5 april 2013
Nieuws Flamingo's

Impressie ALV 5 april 2013

Op 5 april 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden van de Voorburg Cricket Club. Naast de elders genoemde benoemingen van Carola Vroom en Mark Steffelaar tot respectievelijk Erelid en Lid van Verdienste werd het seizoen 2012 besproken en werd er vooruit gekeken naar het seizoen 2013 dat voor de deur staat. Zo zal het bestuur twee nieuwe gezichten kennen, hoewel beiden ouwe VCC-getrouwen zijn. Dave Hardy volgt Carola op als secretaris (Carola blijft de ledenadministratie doen), terwijl Guus Beekhof jr. de vacante positie van penningmeester in gaat vullen, die voor een periode van een half jaar ad interim voortreffelijk is ingevuld door Agnieta Martienus. Agnieta zal de dagelijkse financiele administratie blijven doen, Guus zal in het bestuur de financiele lijn uitzetten en bewaken en natuurlijk daar de eindverantwoordelijkheid voor dragen.

130504 Guus jr
VCC’s nieuwe penningmeester Guus Beekhof jr.
  De financiele resultaten over 2012 vielen iets tegen t.o.v. de verwachting. O.a. het failliet gaan van een sponsor was daar debet aan. De speelresultaten in 2012 daarentegen waren prima. Het eerste haalde de doelstelling om bij de bovenste drie te eindigen, de U10 werd 2e van Nederland, de U12 en de U14 EBAB werden landskampioen en de U19 won -met aanvulling van de Zulfiqar drieling van ACC- het prestigieuse Flamingotoernooi. Op ons prachtige sportpark mochten we 2 CB40 wedstrijden “hosten” en in augustus ontvingen we testland Bangladesh voor een driedaagse. Daarnaast en dat is het allerbelangrijkste hebben heel veel mensen heel veel uren plezier beleefd aan de cricketsport. Nadat het nieuwe bestuur was geinstalleerd, ontvouwde het de plannen voor 2013. De 3 pijlers van de vereniging (Volledig, Competitief en Children) zullen verder worden verstevigd. Volledig

 • Het in 2011 gestarte dameselftal heeft zich wederom ingeschreven voor de dames T20 cup en zal diverse friendlies spelen. De talentvolle meisjes zullen daarbij worden ingepast
 • Eind april zal er een buitenbar worden gerealiseerd, zodat we ook buiten ons drankje kunnen verkrijgen
 • Voor de binnenbar zijn we overgaan naar een nieuwe leverancier voor food en drank: er wordt voortaan Jupiler bier geschonken en het aanbod van broodjes zal drastich worden uitgebreid

Competitief

 • Onze vereniging zal dit jaar worden versterkt door 2 Level 2 coaches: Rob Fisher (AUS, 30, all-rounder) en Mitch McCann (NZ, 21, fast-bowler)
 • Het tweede team wordt een opleidingsteam, waarbij talentvolle jeugd samen zal spelen met ervaren senioren
 • Er is een selectiecommissie gevormd onder leiding van Jack Kingma, die elke week de opstelling van het eerste en tweede bepaalt aan de hand van trainingsinzet, vorm, talent enz enz
 • Er wordt gewerkt aan de kooien, mn om de trainingsomgeving zoveel mogelijk te laten lijken op de wedstrijdsituatie (bounce, snelheid enz.)

Children

 • Er wordt geprobeerd alle trainingsgroepen te bemensen met 2 trainers
 • Er zal wederom een cricketweek worden georganiseerd
 • Het seizoen wordt op 21 april geopend met een 2e hands kledingbeurs, wedstrijdjes, scoringscursussen en nieuwe leden inloop
 • Er zijn diverse gerichte wervingsactiviteiten om ons jeugdledenaantal volgend jaar boven de 100 te krijgen

Tenslotte werd nog een aantal zaken apart belicht

 • de situatie met het inplaatsen van Catch op het VEO veld (per 2014), zal geen gevolgen hebben voor VCC omdat we volgend seizoen de beschikking krijgen over een pitch tussen de 2 natuurgrasvelden van Wilhelmus (recht achter ons clubhuis): dat wordt dan de facto ons 2e veld
 • het bedrijfscricket bloeit op VCC: inmiddels spelen 6 bedrijfsteams hun thuiswedstrijden op VCC; het verlies van BHP Billiton is gecompenseerd door het aantrekken van HCL en Vopak
 • het bestuur kijkt naar de hoogte van de contributie en hoe we dat vorm kunnen geven nu er door steeds meer leden ‘s winters en ‘s zomers wordt getraind
 • de KNCB heeft op 4 april besloten dat de eerste 6 competiteronden (mei en 2 weken juni) van de senioren zal worden verspeeld op zaterdag, om de jeugd op zondag de ruimte te geven (zie voor het programma van VCC 1 elders op de site)

Om 21.30 uur wordt de vergadering gesloten.