Home » Bestuurlijk » In memoriam Jan Willem Schuijtvlot

In memoriam Jan Willem Schuijtvlot

Het bestuur van Voorburg CC heeft met leedwezen kennis genomen van het onverwachte overlijden van Jan Willem Schuijtvlot op 11 mei jongstleden.

Jan Willem Schuijtvlot (64 jaar) heeft zich jarenlang ingezet voor het bevorderen van het recreatieve en met name het jeugdcricket in Nederland. Als voorzitter van de cricketafdeling van Concordia Delft is hij erin geslaagd om deze afdeling van een tweetal teams te laten groeien tot een bloeiende cricketclub: vier seniorenelftallen en een jeugdteam. Dit deed hij vooral door samenwerking te zoeken met de andere cricketclubs in de regio Den Haag.

In het verleden is jeugd van VCC mede op zijn initiatief uitgekomen in combinatie-elftallen met Concordia en werden jeugdtrainingen gecombineerd. VCC-ers werkten mee aan wervingsacties en jeugdtrainingen bij Concordia. Daarnaast is Jan Willem – evenals zijn broer Wouter – uitgekomen voor seniorenelftallen van VCC. Nooit werd tevergeefs een beroep op hem gedaan om bij bijvoorbeeld doordeweekse wedstrijden tegen bezoekende touringteams de gelederen van VCC aan te vullen.

Jan Willem zette zich in voor het bevorderen van het Zami-cricket. Hij is vele seizoenen competitieleider geweest van het toenmalige district Zuid-West Nederland van de KNCB. De afgelopen jaren pleitte hij binnen de KNCB voor een andere besteding van de ICC-gelden, waardoor dames-, meisjes- en jeugdcricket zal worden bevorderd.

Met het overlijden van Jan Willem is een cricketvriend van VCC heengegaan. Wij zullen hem missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en overige familieleden. Wij wensen hen sterkte bij het dragen van dit voor hen zo zware verlies.

Over de schrijver

Richard de Lange