Home » Bestuurlijk » Jaap Mulder benoemd tot Lid van Verdienste
Laatste nieuws Bestuurlijk

Jaap Mulder benoemd tot Lid van Verdienste

Een ferm applaus klonk tijdens de Algemene Ledenvergadering  van 26 november jongstleden toen het bestuur de ALV vroeg in te stemmen met het benoemen van Jaap Mulder tot Lid van Verdienste. In oktober mailde Jan Kors het bestuur. Hij was van mening dat het hoog tijd werd om Jaap zo te bedanken voor jarenlange inzet voor de club. Ontelbare uren op de square, reparaties aan de screens, de garage weer op orde (met als oogst o.a. een bag met de kleren van Josh Lenssen), de covers, de wickets op veld 2 en 3…… een lange en nog veel te korte lijst. Dit was voor het bestuur een no-brainer en voor de club ook, blijkens die luide instemming.