Home » Nieuws » Kom as dinsdag meepraten over de toekomst van VCC
Nieuws

Kom as dinsdag meepraten over de toekomst van VCC

pastpresentfutureOp verzoek van de ALV is het bestuur gestart met een traject dat ons duidelijkheid moet geven waar WE (leden, bestuur) met de vereniging heen willen. Wat vinden we belangrijk om bij VCC aan te treffen? Waarom spelen we cricket? Hoe besteden we het geld dat we via contributies en barinkomsten binnen krijgen en (hoe) besteden we eventueel aanwezig vermogen? En meer van dat soort vragen.
Alle leden hebben per e-mail een  eerste aanzet vanuit het bestuur ontvangen tot discussie. We nodigen een ieder van harte uit om daar as dinsdag 2 juni vanaf 20.00 uur in de serre van het racketcentrum Westvliet met ons over in discussie te gaan. De notitie is ook te downloaden op de website via  www.voorburgcc.nl/strategie2020, het password is ook per email aan de leden verstrekt.
Mis deze kans niet en kom langs!