Home » Laatste nieuws » Ledenraadpleging levert veel op – Consultation of members yields promising results
Laatste nieuws Nieuws

Ledenraadpleging levert veel op – Consultation of members yields promising results

postits(also available in English, see below) Op dinsdag 13 oktober zijn zo’n 20 leden met het bestuur samengekomen om door te praten over de toekomstvisie die met de leden was gedeeld. Na een korte introductie werd de aanwezigen eerst gevraagd waarom zij VCC aan zouden bevelen bij mensen die zich oriënteren op een cricketvereniging. Wat maakt VCC in jouw optiek zo bijzonder? Daarna werd er in drie groepen verder gepraat, waarbij voortdurend de focus lag op het thema: hoe versterken we de verenigingscultuur. De drie groepen kregen daarna de gelegenheid om plenair terug te koppelen en op elkaar te reageren. Een eerste inschatting leerde dat de ideeën van de drie groepen overeenkomsten hadden en dat het proces dat we in maart van dit jaar zijn gestart, convergeert. Dat is goed nieuws, daarmee wordt het draagvlak voor de plannen steviger. De uitgewerkte ideeën zullen binnenkort met iedereen worden gedeeld en het bestuur zal ermee aan de slag gaan om eind november op de ALV te komen met een financieel onderbouwd plan. English On October 13 some 20 members gathered with the Board to discuss the future plans that had been developed and shared by the Board. After a short intro, people were asked why they would recommend VCC to potential members, followed by a discussion in three groups focussing on the question what would strengthen the club culture. After an hour the three groups reported back and had the opportunity to react on each other. A first impression is that the ideas seem to converge, which is encouraging as it will make the fundament under the future ans stronger. The Board will shortly report back in detail and start finalising the plan that will be presented in the General Members Meeting in November.