Als je lid wilt worden van VCC kun je daartoe een inschrijfformulier invullen. Na ondertekening van dat formulier bent je lid en bent je verplicht tot het betalen van de jaarlijkse contributie die eind februari automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

De contributie voor VCC in 2020 bedraagt (winter- en zomercontributie):

Categorie All-in
Senioren € 300
Eerste jaar senioren* overgangscontributie € 200
Dames T20 € 75
Dames 40 overs € 125
Dames beide competities € 175
Junioren, competitie spelend € 175
Junioren, niet competitie spelend € 50
Kennismakingscontributie junioren (1e jaars lid)** € 85
Niet spelend € 125
Donateur  >€ 50
*Om de overgang van junioren naar senioren niet al te groot te maken is er voor spelers/speelsters die van de junioren overgaan een tussenvorm gecreeerd. Dit geldt dus niet voor “oudere” senioren die voor het eerst lid worden!
**Om de drempel om cricket te proberen laag te houden, is gekozen voor een kennismakingscontributie. Dit is dus alleen bedoeld voor kinderen die cricket als sport willen proberen en daarom lid worden.

 

Het lidmaatschap van VCC loopt tot en met 31 december, mocht je op willen zeggen doe dit dan voor 15 februari van het volgende kalenderjaar, anders ben je over het nieuwe jaar ook contributie verschuldigd. Dit geldt ook voor mensen die overschrijving naar een andere club wensen aan te vragen. Rekeningnummer (IBAN): NL41 RABO 011 709 5001 t.n.v. Voorburg Cricket Club

Download  het opzegformulier dat je in moet vullen als je je lidmaatschap echt wilt beëindigen ;-(.

Als je komend jaar voor VCC wilt komen spelen en je hebt afgelopen seizoenen bij een andere vereniging gespeeld dan moet je overschrijving aanvragen. Deze overschrijving is door de KNCB in het leven geroepen om te zorgen dat competities eerlijk verlopen. Een belangrijke voorwaarde die door clubs wordt gesteld voordat men akkoord kan gaan met een overschrijving is het feit dat de betreffende speler netjes aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Als vertrekkende speler bij een andere club betekent dat o.a. dat je al je contributie moet hebben betaald.

Het overschrijvingsformulier 2019 van de KNCB moet eerst door de speler zelf worden ingevuld en kan daarna door een bestuurslid van de vereniging die je verlaat worden ondertekend (wel even opletten dat die persoon tekengemachtigd is). Daarna kan het vertrekkende lid ermee naar VCC komen en dan regelt VCC de rest met de KNCB.

 

 

 

This content is also available in: enEnglish