Home » Nieuws » Mark Steffelaar benoemd tot Lid van Verdienste
Nieuws

Mark Steffelaar benoemd tot Lid van Verdienste

Op de ALV van 5 april 2013 is Mark Steffelaar benoemd tot Lid van Verdienste. Hierbij de toespraak van voorzitter Richard de Lange, waarbij hij de ALV vraagt de voordracht te steunen. “Er is heel nadrukkelijk vanuit de leden een verzoek gekomen. Deze leden hebben onze aandacht gevestigd op een omissie in het handelen van het bestuur. Ze hebben ons er met vele feiten van overtuigd dat  we al enige tijd iets over het hoofd zien. Hierbij werden aspecten genoemd als ’s mans eloquentheid, zijn goddelijk voorkomen en zijn atletische stijl.  Daarbij vonden ze -en wij inmiddels ook- dat hij een Lid van Verdiensteschap meer dan verdiend heeft voor zijn inzet voor VCC. Hij is al 45 jaar lid en heeft alles wel zien komen en gaan, maar stapt nog steeds met hetzelfde enthousiasme in zijn bolide om van Gouda naar Westvliet te komen. Daar helpt hij dan bij het clubhuis opknappen, staat achter de bar, regelt alles rondom internationale wedstrijden, is aanspreekpunt voor de externe verhuur en maakt ondertussen ook nog even wat foto’s van de nieuwste versnaperingen, de voorkant van het jaarverslag of een cadeau voor een te benoemen erelid. Er is altijd een risico dat we ervan beschuldig worden dat we elkaar hier als bestuursleden alleen maar op de schouders staan slaan. Dat is niet de bedoeling, zoals ik ook al in het voorwoord van mijn jaarverslag schreef. Je doet het niet voor de schouderklop, maar voor het intrinsieke plezier dat je er zelf aan beleeft. Daarom was ik ook heel blij dat de voordracht die ik zo ga doen, vanuit de leden kwam. Daarbij deed zich echter wel een probleem voor. Ervan uitgaande dat de voordracht door de ALV ondersteund wordt, maken wij altijd een “diploma” dat getuigt van de nieuw verworven status. En dat doet de persoon in kwestie altijd. Gelukkig hebben we nog wel wat fijna photoshoppers in de zaal en die hebben mij in dezen gered, met een origineel ander diploma, hetgeen in onze optiek veel beter is dan een ander origineel diploma. Dames en heren, ik vraag u wederom om met een applaus uw steun te betonen tot het benoemen van Mark Steffelaar als Lid van verdienste.” Ook dit verzoek werd unaniem ingewilligd. 130405 Mark Steffelaar LVV