Home » Nieuws » Mini-ALV tijdens Nieuwjaarsreceptie op 10 januari
Nieuws

Mini-ALV tijdens Nieuwjaarsreceptie op 10 januari

Op de Nieuwjaarsreceptie die op 10 januari zal worden gehouden, zal er tevens een mini-ALV zijn met slechts 1 agendapunt: de vraag van het bestuur aan de leden om ca. € 10,000,= aan ons eigen vermogen te onttrekken ten behoeve van een opknapbeurt van ons clubhuis. Een viertal betrokken leden is bij het bestuur gekomen met plannen om het clubhuis een opfrisbeurt te geven, zodat het harmonieuzer, gezelliger en beter bruikbaar wordt. Na uitgebreid overleg over de noodzakelijkheid van een deel van de plannen, wijziging van sommige voorstellen en verdere uitwerking van andere plannen, stelt het bestuur voor om de commissie de opdracht te geven voor het genoemde bedrag voor aanvang van het nieuwe cricketseizoen een en ander te realiseren. Hoewel formeel niet noodzakelijk acht het bestuur het wenselijk hiervoor de toestemming van de leden te vragen. Het plan zal op 10 januari nader worden toegelicht, maar behelst in grote lijnen:

  • harmoniseren interieur door het gebruik van slecht drie hoofdkleuren: bruin, grijs en wit o.a. door
    • Stoelaanschaf 40 nieuwe stoelen om die harmonie te creëren
    • opnieuw schilderen aantal wanden (geen rood en blauw meer)
  • verplaatsen tv naar hoek wand Sparta/raam (hangend)
  • vervangen tv-hoek door lunch-hoek, inclusief het afbreken van de twee kleine muurtjes en leggen nieuwe ondervloer
  • creëren van zichtluik / doorgeefluik vanuit de keuken
  • plaatsen van twee nieuwe kasten voor snoep (achter de bar) en voor de boeken kasten zijn deels dicht en deels open)

Mochten de leden er mee akkoord gaan dan zal er op 10 januari ook gevraagd worden om vrijwilligers die een handje kunnen helpen in een aantal weekeinden. Er zullen intekenlijsten hangen waar mensen zich in kunnen schrijven. Tevens is er een inschrijflijst geopend (zie hieronder) om een stoel te kopen in het nieuwe clubhuis en zo financieel bij te dragen aan de opfrisbeurt. Hier kun je intekenen voor je eigen stoel voor slechts € 50! De mini-ALV zal starten om 17.15 uur.