Home » Nieuws » Najaars ALV op dinsdag 24 november (online)
Nieuws Bestuurlijk

Najaars ALV op dinsdag 24 november (online)

Het bestuur wil graag een najaarsledenvergadering organiseren op dinsdagavond 24 november om 20.00 uur. Als gevolg van de Covid-19 pandemie zal dit een online (Zoom-) vergadering zijn, waar we stil willen staan bij de volgende stappen in het strategievormingsproces en de plannen voor volgend jaar, terug willen kijken op het afgelopen Corona-seizoen en de financiële consequenties en tevens wil het bestuur toe naar een iets andere contributiestructuur, m.n. om zaken wat eenvoudiger te maken. Daarvoor dus alvast deze aankondiging, de bijbehorende stukken volgen uiterlijk twee weken van tevoren.