Home » Nieuws » Nederlandse Vereniging van Cricket Scorers
Nieuws Junioren

Nederlandse Vereniging van Cricket Scorers

Aan alle cricketverenigingen in Nederland:

Op 22 november a.s. wordt de N.V.C.S. opgericht, de Nederlandse Vereniging van Cricket Scorers. Een aantal scorers van Topklasse clubs vond het een goed idee een vereniging op te richten teneinde een podium te creëren voor deze vaak ondergewaardeerde, maar o zo belangrijke, clubofficials. In de voorbereidende besprekingen zijn er Statuten en een Huishoudelijk Reglement gemaakt waardoor de vereniging  officieel kan functioneren. Het doel van de vereniging is:

 1. Het vormen van een platform voor alle cricketscorers die actief zijn in het Nederlandse cricket, (dus ook het jeugdcricket)

 2. Een gesprekspartner zijn namens de scorers met de KNCB en de scheidrechters.

 3. Het bevorderen van de kunst van het scoren in het algemeen.  

Het lidmaatschap van de N.V.C.S. is laagdrempelig, iedereen is welkom. De contributie bedraagt slechts € 20,00 per jaar. 

De oprichtingsvergadering annex eerste Algemene Vergadering van de N.V.C.S. zal plaats vinden op:

Dinsdag 22 november in het clubhuis van de HC & CV Quick Den Haag, Aanvang 20.00 uur De Savornin Lohmanlaan, Den Haag

Met vriendelijke groeten, 

Rod Lyall

 

Tags