Home » Bestuurlijk » Nieuwe clubhuiscommissie benoemd
Laatste nieuws Bestuurlijk

Nieuwe clubhuiscommissie benoemd

Het bestuur is verheugd een nieuwe commissie te kunnen aankondigen, de Clubhuiscommissie. We hebben vier enthousiaste heren bereid gevonden zitting te nemen in deze commissie

  • Sander van Wissen
  • Amiet Soekhoe
  • Stefan de Graaff
  • Ricardo Goncalves

Deze commissie zal zich bezig houden met alle zaken in en om het clubhuis:

  • Onderhouden van contacten met Sparta en Stichting MSW over operationele zaken aangaande het clubhuis
  • Coördineren van het openen en sluiten van het clubhuis
  • Aansturen van de schoonmaak van het clubhuis
  • Beheren van het sleutelregister en uitgifte/inname van sleutels
  • Ontwikkelen van ideeën over kleine en grote verbeteringen aan het clubhuis

Voor vragen, verzoeken en opmerkingen hierover kunnen jullie de commissieleden op VCC benaderen. Ze zijn ook te bereiken op het emailadres clubhuis@voorburgcc.nl.

Het opzetten van commissies is onderdeel van het streven van het bestuur om de vele werkzaamheden op VCC over meerdere schouders te verdelen om zo de continuïteit beter te waarborgen en de betrokkenheid van de leden bij de vereniging verder te vergroten.

Het bestuur dankt de heren voor hun bereidheid om hun steentje aan de vereniging bij te dragen en wenst ze veel plezier