Home » Nieuws » Nieuwe jeugdcoördinator jongste jeugd
Nieuws

Nieuwe jeugdcoördinator jongste jeugd

Robert-Jan Trügg

Met veel plezier kunnen we melden dat de vader van Bo (U5), Steven (U7) en Crispijn (U9) bereid is op te treden als coördinator voor de jongste jeugd (alles  onder de U11). Robert-Jan Trügg is in het dagelijks leven implementatieconsultant beheer bij het ministerie van VWS en er schijnt -hoe kan het ook anders- ook nog een link te zijn met de familie De Leede (iets met oma’s of zo).

Robert-Jan zal deel uitmaken van de jeugdcommissie die niet alleen de taak heeft de competities soepel te laten verlopen i.s.m. trainers en team managers, maar ook de uitdaging heeft ons jeugdledenaantal boven de 100 te tillen, een U15 crickettoernooi en een cricketweek te organiseren. Robert-Jan is regelmatig aanwezig op zondagochtend in de Maartenshal om bij de training van zijn zonen te kijken.