Home » Nieuwjaarsspeech 2015

Nieuwjaarsspeech 2015

Beste VCCers en andere genodigden, Fijn dat jullie met zo velen gekomen zijn te luisteren naar mijn overpeinzingen. Mocht iemand zich mijn vorige overpeinzingen nog in gedachten hebben, dan zal het bekend zijn dat ik graag met u wil dromen. Niet dromen om te dromen, maar om die te realiseren. Ik wil dingen in ontwikkelen, mensen in beweging krijgen, de boel af en toe eens flink opschudden. En daarbij helpt het om je dromen te visualiseren. Abstract? Laat ik u wat voorbeelden geven van het afgelopen jaar. Iedereen die hier op het park komt, is altijd weer onder de indruk van de mooie accommodatie die we hebben. Dat vinden wij zelf ook. Zo mooi zelfs dat we al een aantal jaar probeerden om de landelijke T20 finale dag binnen te halen. Tot afgelopen jaar vergeefs. Daarom besloten we begin 2014 een eigen T20 dag te organiseren als opening van het cricketseizoen. Die Haagse cricketdag op 27 april kreeg de naam Muntaz Foundation T20 dag, vernoemd naar de sponsor, de vader van mede-organisator Akbal Mohamed. Die dag werd een mooi succes: 4 topteams uit de regio voor het “echie” tegen elkaar als ultieme voorbereiding op het cricketseizoen. Met die ervaring in de tas, ons prachtige en steeds beter spelende graswicket met bijbehorende accommodatie en het feit dat we dit jaar als eerste en enige cricketclub door de KNCB tot focusvereniging waren bestempeld (en door het publiek als leukste vereniging van LV) hebben we een bid book opgesteld om de KNCB te overtuigen van het feit dat VCC het verdiende om ook de landelijke T20 finaledag te organiseren. Met succes, want we kregen de toewijzing, zij het dat dit wel pas vier weken voor de geplande datum gebeurde. Waardoor we met de vrijwilligers onder leiding van Mark Steffelaar midden in de vakantie een evenement uit de grond moesten stampen. Maar die droom was alvast uitgekomen. Of die T20 finaledag er dit jaar weer komt weten we niet, maar we gaan dit jaar in elk geval de 2e editie van de Muntaz Foundation Cup organiseren (met een junior variant). Een hoogtepunt in augustus dus die T20 finaledag, echter de maand werd overschaduwd door het overlijden van twee leden. Begin augustus namen wij eerst kennis van het overlijden van jeugdlid Saad Hussain, heel kort daarna gevolgd door het overlijden van lid van verdienste en oud-voorzitter Wouter Steffelaar. Saad was nog niet zo lang lid en een enthousiast cricketer in de U16. Wouter was al heel lang lid en heeft een cruciale rol gespeeld in het intern en extern verkopen en begeleiden van de verhuizing van Duivesteyn naar Westvliet. Hij zag dat als een belangrijke stap om als vereniging door te groeien en te blijven behoren tot de top van Nederland. En wat had ik hem en ons gegund dat we dit jaar met ons eerste team een stap dichter bij die top waren gekomen. We waren er dichtbij, maar op 24 augustus in de allesbeslissende finale op HBS vielen alle kwartjes verkeerd, waardoor we de promotie nipt misliepen. Maar dit jaar zijn er nieuwe ronden, nieuwe kansen en dus ook nieuwe dromen. Het doet velen deugd dat we langzaamaan de vruchten gaan plukken van een bloeiende jeugdafdeling. De gemiddelde leeftijd van ons eerste team was afgelopen jaar al laag, dat zal komend jaar niet hoger worden, nu een aantal routiniers heeft aangegeven lager te willen gaan spelen. Bovendien zit de Belastingdienst de cricketclubs op de huid (overigens, geen zorgen, wij hebben zaken altijd keurig gedaan), maar dat betekent wel dat door striktere regelgeving het veel duurder wordt een volgende Rob Fischer, Malcolm Waller of Ethan Bartlett aan te trekken. En voor de balans in ons leftal is het wel goed om ook wat meer ervaren spelers te hebben en daardoor letterlijk en figuurlijk wat meer slagkracht te hebben. We droomden ook nog van het 100e jeugdlid. Daar waren we heel dichtbij, we zijn gestrand op 98. De stand is momenteel 95 (we hebben er 3 “verloren” doordat ze zijn overgegaan naar de senioren). Help mee die droom te verwezenlijken en wijs uw kleine neefje of buurmeisje op de mogelijkheden om juist nu in de gymzaal van de Maartensschool in Voorburg de eerste kneepjes onder de knie te krijgen. Tenslotte zie ik ons voor de taak gesteld om VCC verder om te werken naar VCC 2.0. VCC heeft zich ontwikkeld van een familiare club met minder dan 100 leden tot een vereniging die er in Nederland echt toe doet. Van alle kanten wordt er naar ons gekeken. We bevinden ons in een steeds complexere wereld met een veranderende samenstelling van leden en een daardoor ook zien we ons geconfronteerd met een veranderende vraag. Hoe we daar als club mee omgaan en hoe we ons daarvoor willen organiseren is momenteel onderwerp van menige discussie. Want natuurlijk is niet alles goed gegaan afgelopen jaar. Om dat te verbeteren zullen we ons anders moeten organiseren, ons wellicht andere doelen moeten stellen en ook anders moeten communiceren. Het bestuur is momenteel bezig over aan het nadenken. In kleine groepen wordt er gebrainstormd en door anderen wordt er een cursus gevolgd over hoe we meer vrijwilligers kunnen vinden en wat die allemaal moeten doen. Maar bij al die dromen hebben we jullie nodig! VCC is niet de club van de voorzitter, van het bestuur of van een select clubje leden. VCC is van ons allemaal. We hebben de ambitie om ons meerjarenplan te herijken en willen dat graag presenteren op de ALV in de eerste week april. En we willen dat een ieder de kans krijgt om daar zijn of haar zegje in te hebben en daarom nodig ik iedereen op maandag 9 maart om 20.00 uur uit om zijn of haar stem hierin te laten horen. Zodat wij weten waar de leden van dromen en we met de leden mee kunnen dromen en met zijn allen kunnen werken aan het realiseren van die dromen in 2015 en de jaren daarna. Ik wens u allen een prachtig en gezond 2015!