Home » Laatste nieuws » Onderhoud en beschikbaarheid velden in 2018
Laatste nieuws

Onderhoud en beschikbaarheid velden in 2018

In een goed overleg met de stichting SMW, Sparta en de gemeente is gesproken over het veldenonderhoud. Indien het weer het toelaat, wordt het hoofdveld begin april geëgaliseeerd en ingezaaid. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de beregening bij droogte. Dit moet het mogelijk maken goed kort te kunnen maaien. Daarnaast is onder meer gesproken over het verbeteren van de ondergrond van de oefenkooien, het plaatsen van nieuwe bankjes en het vergroten van de opslagruimte. De gemeente geeft binnenkort een terugkoppeling.

Verder gaf de gemeente aan dat hoewel het hoofdveld in april zanderiger en bruiner van kleur kan zijn, er gewoon getraind kan worden. Ook het spelen van oefenwedstrijden is mogelijk. Het meisjeskamp van de KNCB is vooralsnog gepland op 21 en 22 april.

Het onderhoud aan veld 2 begint op 7 mei en dit veld zal naar verwachting 4 weken niet gebruikt kunnen worden. Het bestuur hoopt op korte termijn met de stichting Westvliet en Wilhelmus nadere afspraken te maken over het gebruik van veld 3.