Home » Algemeen » Opbrengst ALV 13 april 2018
Algemeen

Opbrengst ALV 13 april 2018

Meer dan 30 leden waren aanwezig op de ALV van 13 april. Het verslag volgt zo spoedig mogelijk. Naast de gebruikelijke punten waren er drie punten die aparte vermelding verdienen.

Zo werden het aangepaste Huishoudelijk Reglement en een aantal bijlagen goedgekeurd. Aangepast aan de tijd met oog voor de manier waarop we in VCC het spelletje willen spelen. Het bestuur en de leden waren Wim Kroes, Petra Spek en Stella Onbag zeer erkentelijk voor het vele werk.

De ALV besloot ook tot een Rookverbod op het complex. In het clubhuis was dat natuurlijk al niet toegestaan, nu is dat ook van toepassing op het terras en onze velden. We beraden ons nog over een zone op veld 1 waar rokers zich kunnen groeperen.  Zo’n besluit roept altijd reacties op. We hopen dat alle leden – rokers en niet-rokers – met elkaar er voor gaan zorgen dat dat besluit ook wordt nageleefd, passend bij de geest van VCC.  We zijn in overleg met Sparta en Wilhelmus over verdere afstemming. Tijdens juniorenwedstrijden is er een algeheel rookverbod.

Een werkgroep heeft een plan uitgewerkt voor de Vrijdagavonden. Die gaan heel veel nieuw leven ingeblazen worden met een reeks van avonden waarvan de eerste op 11 mei. Daarover doen we later apart bericht via de gebruikelijke kanalen.

Nationaal kampioen T20 2024