Home » Nieuws » Oplossing voor veldenschuif in zicht
Nieuws

Oplossing voor veldenschuif in zicht

Nadat er dinsdagavond 12 maart opnieuw is overlegd met de wethouder Sport de heer Rensen en een aantal van zijn ambtenaren, is het bestuur verheugd te melden dat er een oplossing in de maak lijkt die ook voor VCC acceptabel is. Omdat een en ander nog allemaal moet worden geformaliseerd en daar diverse partijen bij betrokken zijn, gaat het te ver te detailleren hoe die oplossing (die overigens pas geldt voor 2014) er precies uit gaat zien. Het volstaat te zeggen dat er een goed alternatief komt op Westvliet voor het verlies van het “VEO-veld”. Alles moet nog op papier worden gezet en ook de financiele paragraaf moet nog worden uitgewerkt, maar gezien het constructieve overleg hebben we er vertrouwen in dat een en ander niet slecht voor VCC zal uitpakken. Binnenkort zal er een brief naar de gemeenteraad gaan met de aanbeveling, waarna de gemeenteraad er medio mei over zal stemmen. GemeenteraadLV