Home » Laatste nieuws » Pitch Protocol
Laatste nieuws Accomodatie Junioren

Pitch Protocol

Graswicket on VCC 1

Inleiding pitch protocol

Graswicket op VCCHieronder ziet u het zogenaamde ‘pitch protocol’, dat door groundsman Willem Ligtenstein is opgesteld. VCC beschikt nu al een aantal seizoenen over graswickets. Het is van belang dat onze leden de nodige kennis hebben over de omgang met de square. In het eerste ‘grasseizoen’, in 2010, bleek dat de square aanleiding gaf tot misverstanden over de vraag wanneer onze eigen teams nu wel of niet op gras konden spelen. Dat hing ten dele samen met de eisen die de  internationale wedstrijden aan het gebruik stelden. Dit seizoen zijn er geen internationale wedstrijden gepland, zodat onze eigen teams veel meer mogelijkheden zullen hebben om te graswickets te bespelen. Lees het protocol s.v.p. nauwkeurig, want het is in ieders belang dat de square met zorg en respect behandeld wordt. Attached is the so-called ‘pitch protocol’ drawn up by groundsman Willem Ligtenstein. VCC has a gras square for some years now. It is important that club members acquire sufficient knowledge about how to treat it. In the first season, in 2010, it was apparent that there were certain misunderstandings about when our own teams could use the grass wickets, partly in relation the demands on it placed by the international matches. This season there are no international matches planned so our own club teams will have many more opportunities to use the grass wickets. Please read the protocol carefully as it is in the best interests of everyone that the square is treated with care and respect. See English version here

Woord vooraf

We spelen met VCC al een aantal seizoenen op graswickets, maar de richtlijnen voor de behandeling van de square zijn waarschijnlijk aan niet veel leden bekend. Vandaar dit protocol. Een compleet andere benadering van en denkwijze over hoe wij ons hoofdveld gebruiken is nodig. De square is kwetsbaar. Wij streven er natuurlijk naar zo veel mogelijk wedstrijden op de graswickets te spelen, maar de wickets zijn nog relatief nieuw. Het vergt gewoonlijk een aantal jaren voor een square ‘volgroeid’ is.

Werkwijze

Het prepareren van een pitch begint ongeveer een week van te voren. De pitch wordt dan gemaaid op 7 mm hoogte en geborsteld en met een soort hark gereekt om het liggende (wilde) gras overeind te halen en af te maaien. De dag voor de wedstrijd wordt de pitch gemaaid op 3 mm. Vlak voor de wedstrijd wordt de pitch gerold en nog eens gemaaid en worden de lijnen getrokken. Gedurende de week worden alle zeven pitches bijna dagelijks gerold en gesproeid (als het niet regent). De niet geprepareerde pitches worden gemaaid op 17 mm. De wedstrijdpitch wordt enkele dagen voor de wedstrijd droog gehouden en gecoverd bij kans op regen (met de rijdende covers). De andere pitches en de bowlers aanlopen zo nodig een of twee dagen voor de wedstrijd. Na een wedstrijd worden alle pitches weer gesproeid en de volgens dag wordt de gebruikte wedstrijdpitch gerepareerd als die niet meteen weer gebruikt moet worden.

Consequenties

  • Pitches hebben licht, lucht en vocht nodig. Gedurende de week zullen we niet coveren. Als de pitches nat zijn door regen, kan er overdag en ’s avonds niet gespeeld worden, ook niet op de kunstgras pitch. Natte pitches zijn kwetsbaar en glad en raken snel beschadigd. Trainingen en jeugdwedstrijden op het outfield zijn echter geen probleem en we zullen de square niet voor een wedstrijd sproeien. De ervaring leert dat er in 9 van de 10 gevallen gewoon gespeeld kan worden.
  • Gerepareerde pitches worden ook ingezaaid. Vermijdt zo veel mogelijk over deze plekken te lopen (makkelijk herkenbaar aan nieuwe klei en graszaad). Fielders en umpires: ga iets verderop staan. Run zo veel mogelijk aan de rand van de naastliggende pitch en niet over natte of gerepareerde plekken.
  • Run nooit over de wedstrijdpitch. Als je eerst bat kan dat als onsportief gedrag uitgelegd worden. Bowlers direct van de pitch af na de deliverie.
  • Cover de square ook bij wedstrijden op de kunstgras pitch meteen als het gaat regent. Anders zul je veel tijd verliezen voor de wedstrijd hervat kan worden. Het is niet verstandig om in de regen op een graswicket te spelen.
  • Het verwijderen van de covers:

1)       Door het coveren kan de square gaan zweten. Dit maakt de toplaag van de square het 1ste uur erg kwetsbaar. Daarom de covers minimaal 2 uur voor de wedstrijd verwijderen (afhankelijk van het weer uiteraard) Dit is inclusief de tijd (30-45 min) die men ongeveer nodig heeft voor het verwijderen zelf. De droogtijd kan men dan gebruiken om het veld verder in gereedheid te brengen. 2)       Mochten bij het verwijderen plasjes ontstaan, dan kan het vrije water met de bow-dry verwijderd worden. Afhankelijk van de hoeveel gemorst water en de grootte van de plek kan dit een verder delay van de wedstrijd betekenen. In de meeste gevallen waarschijnlijk niet meer dan een extra uurtje.

  • Het is voor enkele mensen ondoenlijk alle covers aan te brengen. Bij kans op regen zal er door de week na de trainingen gecoverd moeten worden. In het weekend is het dan aan de spelende teams om covers weg te halen of weer aan te brengen. Na de wedstrijd op zondag alle covers opbergen – niet nat opvouwen i.v.m. schimmels. Aan de rand van het veld laten drogen. Voor dinsdag opbergen in verband met het maaien op die dag.
  • Spelende teams zijn verantwoordelijk voor het speelklaar maken van het veld en het markeren van lijnen en stippen.
  • rijd de lamellen eruit halen en opbergen achter de vaste screen.
  • Geef alle wijzigingen in het wedstrijdprogramma door aan de groundsman. Dan kunnen wij onze werkzaamheden zo plannen dat niemand er last van heeft.

De groundsman,
Willem Ligtenstein
0620973455
w_ligtenstein@msn.com