Home » Nieuws » Resultaten VCC ledenonderzoek – Results VCC survey
Nieuws

Resultaten VCC ledenonderzoek – Results VCC survey

In Januari 2011 is een korte survey naar de leden van VCC gestuurd. Er zijn 96 leden die de survey hebben geopend, waarvan er 52 de survey hebben ingevuld. Hierbij de belangrijkste resultaten.

In January 2011 members of VCC had the opportunity to participate in a shorts survey. 96 members opened the survey, 52 of them responded. Here the results.

110130_surveyresults

Sterke punten
De belangrijkste sterke punten van VCC zijn volgens de leden de gezelligheid en sfeer, de mooie faciliteiten en locatie, en de activiteiten en trainingen voor de jeugd.

Verbeterpunten
Punten die beter kunnen bij VCC zijn met name de betrokkenheid van de leden, bestuurszaken zoals communicatie naar de leden en de organisatie rond wedstrijden en trainingen. Met betrekking tot het eerste punt (betrokkenheid leden) is het verheugend te vertellen dat diverse leden zichzelf in de survey aanmelden voor bestuurswerk (4), het barteam (29), of andere ad hoc klussen (19).

Wisseling speeldagen
Een meerderheid van de leden (55%) is voor het wisselen van de speeldagen van jeugd en senioren, maar er is ook een aanzienlijke groep (24%) tegen. Het is duidelijk een keus die zowel voor- als tegenstanders kent. Het is goed dat het bestuur de leden hierover om een mening heeft gevraagd, er is nu een duidelijke onderbouwing voor een advies aan de KNCB.

Het bestuur dankt een ieder die heeft deelgenomen voor de input en gaat met de resultaten aan de slag!

———————————————————–ENGLISH—————————————————————–

Assets
Members appreciate the atmosphere, the facilities, the activities and the practice sessions for the juniors.

Improvement areas
Involvement of members with club activities, communication by the Board to the members and the organisation for lower level seniors and higher junior groups can be improved. With respect to the first point it is encouraging to see that members showed interest in a Board function (4), the bar team (29), or ad-hoc work (19).

Swapping Saturday-Sunday
A majority supports this idea (55%), whereas approxiamtely 24% is opposed. It will help the Board formulating a response to the Dutch Cricket board as this issue has both opponents as supporters

The Board would like to thank everybody for their input. We will put in place a plan to address the issues raised.

Tags