Home » Nieuws » Thank you VCC Club of 100 / Club van 100
Nieuws

Thank you VCC Club of 100 / Club van 100

club v 100 I would like to thank all people who have contributed to the Club of 100 of VCC very much indeed. This informal “club” provides additional training and coaching facilities for our youth. Have you not contributed yet but would you like to do so? Please transfer your contribution to bank account number NL34ABNA0967776902 (P. de Leede, Club van 100, ABN Amro Bank Voorburg). N.B. The name Club of 100 dates back to the guilder time, so smaller contributions are also very welcome! Graag dank ik alle mensen die hebben bijgedragen aan de Club van 100 van VCC zeer hartelijk. Deze informele ‘club’ zorgt voor additionele trainings- en coachingsfaciliteiten voor onze jeugd. Hebt u nog niet bijgedragen, maar wilt u dat wel doen? Maakt u dan s.v.p. uw bijdrage over op rekeningnummer NL34ABNA0967776902 (P. de Leede, Club van 100, ABN Amro Bank Voorburg). De naam Club van 100 dateert nog van de guldentijd, ook kleinere bijdragen zijn van harte welkom! Patrick de Leede