Home » Algemeen » Ton Overmeire treedt terug als bestuurslid
Algemeen

Ton Overmeire treedt terug als bestuurslid

Karel Philipsen
Secretaris
secretaris@voorburgcc.nl

Het bestuur is door Ton Overmeire geïnformeerd dat hij met ingang van 5 mei jongstleden zijn functie als jeugdvoorzitter heeft neergelegd. Drukke werkzaamheden – waaronder veelvuldig verblijf in het buitenland – maken het hem onmogelijk om de vele operationele taken die bij het jeugdvoorzitterschap horen zijns inziens optimaal uit te voeren.

Het bestuur respecteert de beslissing van Ton. Het spreekt zijn waardering uit voor zijn inzet gedurende de afgelopen tweeënhalf jaar. Die inzet betrof naast de jeugd ook andere dossiers. Wij hebben Ton hierbij leren kennen als een kundig en integer bestuurslid. VCC is hem dank verschuldigd voor zijn inzet als vrijwilliger.

Gelukkig heeft Ton aangegeven als ouder en cricketliefhebber nog vaak op VCC te zijn. Inmiddels heeft het bestuur de nodige afspraken gemaakt met de teammanagers en de coachingstaf om de continuïteit van het jeugdcricket te waarborgen.

18-24 mei 2024