Home » Laatste nieuws » Trek mee aan VCC!
Laatste nieuws

Trek mee aan VCC!

We hebben dus heel wat plannen voor de komende jaren. Wilt u de club ondersteunen bij het doorontwikkelen van onze jeugdfaciliteiten zoals de inzet van gediplomeerde coaches? Of bijdragen aan de vervanging van het materiaal voor het onderhoud aan het graswicket? Steun dan VCC voor 5 jaar met een periodieke en aftrekbare gift.

Het gaat eenvoudig in het werk. Download hier het formulier ‘overeenkomst periodieke gift’.

En klik hier voor een toelichting.

Het formulier bestaat uit twee delen, die beide moeten worden ingevuld. Voor de goede orde: wilt u de gift nog over 2017 aftrekken, dan s.v.p. snel beide formulieren zenden naar penningmeester@voorburgcc.nl

U krijgt dan van ons direct een bericht als VCC de formulieren verwerkt heeft en vervolgens kunt u uw schenking voor 31 december overmaken. Inlichtingen over deze mogelijkheid kunt u op het zelfde mailadres bij penningmeester Geert Rutgers verkrijgen.

Trek ook mee aan VCC. De eerste gulle schenkers hebben zich al gemeld, waarvoor onze dank. Help ook mee onze mooie club verder te ontwikkelen!