Uitnodiging en bijbehorende stukken voor ALV donderdag 9 juli (20.00 uur)

Zoals eerder aangekondigd zal op donderdagavond 9 juli de (uitgestelde) algemene ledenvergadering van VCC plaatsvinden. Twee weken geleden gingen we er nog van uit dat dat het beste online plaats kon vinden, maar gezien de versoepelingen die inmiddels zijn afgekondigd, kiezen we er nu voor om dat toch op locatie te doen. Indien mogelijk kiezen we voor het VCC clubhuis, indien noodzakelijk wijken we uit naar een locatie in de omgeving van VCC.

De vergadering vindt plaats in het Engels – en Nederlands, al naar gelang de voorkeur van de spreker. Maar onafhankelijk van de taal zult u zien dat er een nieuw bestuur gaat aantreden dat volop plannen heeft en u daar graag bij wilt betrekken. Of dat nu de plannen voor een indoorfaciliteit zijn, de strategievorming richting 2025 of het betrekken van nog meer vrijwilligers bij VCC: het komt allemaal aan bod. Mis het niet. Voor de agenda en de daarbij horende documenten hebben de leden separaat een email gekregen met een verwijzing naar een beschermde websitepagina en een wachtwoord.

We kijken er naar uit zoveel mogelijk leden te treffen op 9 juli!

This content is also available in: enEnglish