Home » Laatste nieuws » Uitnodiging tot bijwonen voorjaars ALV Voorburg Cricket Club op 28 maart 2023
Laatste nieuws Nieuws Bestuurlijk

Uitnodiging tot bijwonen voorjaars ALV Voorburg Cricket Club op 28 maart 2023

Meeting ALV

Het bestuur van VCC nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2023, aanvang 20:00 uur, in het VCC clubhuis, Groene Zoom 20, Den Haag. Tijdens de vergadering zal ook het Jaarverslag 2022 beschikbaar zijn. De stukken van de vergadering zullen uiterlijk twee weken voor de ALV beschikbaar worden gemaakt.

Agenda

 1. Opening door de Voorzitter
 2. Ingekomen stukken
  1. Berichten van verhindering
  2. Afgegeven stemmachtigingen
  3. Overige
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2022
 5. Mededelingen van het bestuur
 6. Financieel verslag 2022
  1. Jaarrekening
  2. Balans
 7. Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur voor het beleid in 2023
 8. Begroting 2023
 9. Benoeming van kascontrolecommissie
 10. Benoeming Tom Archer (jeugdvoorzitter) en Julia Corder (commissaris clubhuis) als bestuurslid
 11. Vooruitblikken op het komende seizoen
 12. Rondvraag en Sluiting

This content is also available in: English

Wil je Cricket eens proberen?

VCC Indoorfaciliteit

VCC on Instagram

A 5-fer voor onze Shariz in Harare. @KNCBCricket restricts @ZimCricket at 271. Well done @ShaMofication! And also @_RyanKlein bowled very well 38/1/9.2.
A 5-fer voor onze Shariz in Harare. @KNCBCricket restricts @ZimCricket at 271. Well done @ShaMofication! And also @_RyanKlein bowled very well 38/1/9.2.
17 uur ago
View on Instagram |
1/1