Home » Laatste nieuws » Update rugby: zeker nog geen gelopen koers
Laatste nieuws

Update rugby: zeker nog geen gelopen koers

rugbybalIn tegenstelling tot wat in sommige kranten verschijnt, is het nog verre van een gelopen koers dat VRC op de velden van VCC zal komen te spelen. Er wordt momenteel door de verenigingen en de gemeente -het onderzoeksbureau is niet meer betrokken – een proces doorlopen, waarbij gekeken wordt naar de impact van inhuizing: op de financiën, op de speelschema’s enz.

Dit is ook duidelijk gemaakt aan de fractieleden van de verscheidene politieke partijen op donderdagavond 6 oktober. Zij wisten op basis van de brief niet beter dan dat inhuizing leidt tot betere benutting van de accommodatie en meer mensen die gaan sporten. Daar is moeilijk tegen te zijn, alleen zoals zo vaak is the devil in the detail. Ook dat is duidelijk gemaakt en daar vonden we gehoor, temeer daar geen van de betrokken partijen zijn gehoord bij de totstandkoming van het rapport.

De volgende fase met de betrokken partijen is nu dat VRC dispensatie gaat vragen voor een veel kleiner veld waarop ze noodgedwongen de wedstrijden zou moeten gaan spelen. Op 25 oktober is er een vervolgoverleg.

Het standpunt van het bestuur van VCC is helder: inhuizing tast onherroepelijk de status van het veld als ODI veld aan, zal grote impact hebben op onze financiële huishouding en beperkt ons ernstig in de speelmogelijkheden. Bovendien, het is ook en met name voor VRC geen duurzame oplossing. Het is mooi om te zien dat de vereniging groeit als kool en de investeringen die nu moeten worden gedaan, kunnen alleen worden gerechtvaardigd als daar een volwaardige accommodatie voor komt, die in lengten van jaren meegaat.

De volgende fase in de politiek is dat de diverse fracties binnenkort een kijkje willen nemen op VCC om een en ander live te zien, en natuurlijk staat het onderwerp -zoals eerder gemeld- inmiddels ook geagendeerd voor debat.

Over de schrijver

Richard de Lange

1 Reactie

Geef hier je reactie
  • Als het Bestuur van VCC iets wil horen over de nadelen van gedeelde accommodatie dan raad ik ze aan contact te zoeken met de cricketver. Olympia in Gouda. Olympia heeft jarenlang tot grote ergernis het clubhuis moeten delen met een korfbalvereniging. Onlangs heeft de gem. Gouda uiteindelijk besloten beide verenigingen onder te brengen in gescheiden accommodaties. Mogelijk kan wethouder Stemerding van L’dam-Vbg haar oor te luisteren leggen bij haar collega in Gouda.