Home » Vacatures 2023

Vacatures 2023

Het is niet niks om een sportclub te runnen en het bestuur is dan ook blij dat we veel en vaak een beroep kunnen doen op vrijwilligers. Voor hun eigen inzet, of omdat ze het netwerk hebben waar support kan worden gevonden. Dat doen we ook nu graag weer. VCC is namelijk op zoek naar het invullen van een aantal vacatures. Een penningmeester, een welcome officer en een aantal interieurontwerpers. Hieronder vind je een beschrijving van wat die functies inhouden.

Penningmeester

De penningmeester maakt deel uit van het bestuur en is verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de vereniging. Voor de dagelijkse boekhouding is er een administrateur waar hij/zij veelvuldig mee samenwerkt. Kerntaken van de penningmeester zijn:

 • Bijwonen bestuursvergaderingen
 • Definiëren en monitoren financieel beleid VCC
 • Het voeren van een volledige boekhouding (i.s.m. administrateur)
 • Daaraan gekoppeld een ledenadministratie t.b.v. de financiën
 • Factureren van alle evenementen van derden en sponsors
 • Loonadministratie (in samenwerking met een externe partij)
 • Opstellen van de balans en exploitatierekening
 • Begrotingen opstellen

Welcome Officer

VCC is gelukkig nog altijd heel populair. Dat uit zich in heel veel verzoeken per jaar om informatie, of concrete verzoeken om lid te worden. Wij willen die leden graag goed begeleiden bij hun eerste kennismaking met VCC. Daarvoor zijn we op zoek naar iemand die potentiele nieuwe leden het warmste welkom kan geven, dat ze zich maar kunnen wensen. Dit is wat je gaat doen als Welcome Officer:

 • Verzoeken om informatie via website, social media, email enz in behandeling nemen
 • In overleg met de geinteresseerde kijkt wat voor informatie er nodig is en hoe er een keer meegetraind kan worden
 • Contact opnemen met trainingsgroep en coach om aan te kondigen dat een nieuw lid mee gaat trainen
 • Opvolging geven aan mensen die interesse hebben getoond, om de kans dat ze lid worden zo hoog mogelijk te laten zijn
 • Opvolging geven om zeker te weten dat een nieuw lid comfortabel “landt” in een nieuw team

Interieurontwerpers

We mogen ons gelukkig prijzen met een prachtige accommodatie. Als bestuur horen we intern echter ook wel regelmatig dat het clubhuis nog wel wat opgepimpt mag worden. Dat hebben we dus als verbeterpunt gedefinieerd, waarbij we ons als eerste willen concentreren op de verbeteringen qua aankleding. Hoe maken we het gezelliger en doen we recht aan ons (90-jarig) verleden? Willen we Boards of Honour, foto’s, prominente plekken voor onze ereleden en leden van verdiensten en ex-voorzitters enz enz. Heb je wat met aankleding en lijkt het je leuk om onder begeleiding van een bestuurslid daarover een plan te bedenken en uit te voeren? Meld je dan aan!

Contact

Voor alle functies kun je contact opnemen met Richard de Lange via vicevoorzitter@voorburgcc.nl of een belletje doen of Whatsapp berichtje sturen aan 06 2124 8619.